Lahendamisest

Esimesele kirjale vastab nõustaja 3 päeva jooksul. Lahendus.net-i nõustajateks on vanemate kursuste psühholoogiatudengid ja vilistlased, keda juhendavad praktiseerivad psühholoogid.

Kirjavahetuses võid jääda anonüümseks. Kirjavahetuse sisu on konfidentsiaalne – see tähendab, et selle sisu ei jõua kõrvaliste isikuteni.

Kuna suur osa lahendajatest on psühholoogia eriala tudengid, on vajalik töö juhendamine, et kindlustada Sinule parim abi. Kui kirjavahetusega pöördutakse juhendaja poole, on tagatud, et Sinu isik ei oleks tuvastatav. Töö juhendajateks on oma eriala spetsialistid – praktiseerivad psühholoogid.

Juhul kui Su mure on tõsisemat laadi ja kirja teel info andmisest jääb väheks, aitame Sul leida sobiva abistaja. Võid tutvuda Lahendus.neti andmebaasiga. Andmebaasis on andmeid nii psühholoogide-psühhiaatrite kui ka üldiselt sotsiaalvaldkonna kohta, näiteks noorte huvitegevus või hoopis varjupaigad. Andmebaas on pidevalt täienev, kuid kui Sa omale sobivat kontakti ei leia, kirjuta nõustajale ja ta aitab Sind! Kuna andmebaas on väga suur ja info võib pidevalt muutuda, siis palun anna meile teada, kui mõni kontakt andmebaasis on aegunud infoga. Sinu abiga paneme info muutusi kiiremini tähele ning sellest on abi ka teistele abi otsijatele. 

 
  IITEE